FKL-mi Bunkerkloppers

SMEEROLIEVRIJE UITVOERING

Beschrijving en toepassing:

De nieuw ontwikkelde bunker-intervalkloppers, serie FKL-mi, geven, tot zolang perslucht naar de klopper wordt aangevoerd, afzonderlijke en elkaar opvolgende slagen af, waarvan de frequentie per minuut kan worden geregeld tussen de -50 slagen, ZONDER de toepassing van een timer.

De FKL-mi klopper is uitgerust met een bodemplaat, welke dient voor de bevestiging van de klopper en tevens zorgt voor een optimale overdracht van de door de klopper afgegeven slagimpulsen. Het huis en de voetplaat van de klopper zijn vervaardigd uit aluminium. De slagplaat – inwendig gemonteerd in de bodemplaat – is vervaardigd uit een slagvaste kwaliteit kunststof.

Het geheel nieuwe en uitzonderlijke werkingsprincipe van de FKL-mi bunkerkloppers is, dat de slagimpuls en het aantal slagen per min. inwendig in de kloppers worden aangestuurd en gecontroleerd. Door dit werkingsprincipe is een aanvullend noodzakelijke stuurventielen snelontluchtingsventiel, etc. niet nodig.

Tussen de voedingpersluchtleiding en de intervalpersluchtleiding dient een drosselventiel (1/8″) te worden gemonteerd, waarmee al naar gelang het gewenste aantal slagen per minuut van de klopper, de opbouw, snelheid van de benodigde hoeveelheid perslucht onder de slagzuiger wordt geregeld. Zodra zich de benodigde hoeveelheid perslucht onder de slagzuiger van de klopper bevindt en hierdoor maximaal wordt opgedrukt, ontlucht zich de ruimte onder de slagzuiger en volgt er een slag. Tot zolang voedingsperslucht blijft aangevoerd, blijft de klopper slaan op de d.m.v. het drosselventiel ingestelde slagfrequentie.

Aan de onderkant van het huis van de FKL-mi bevinden zich 2 aansluitpunten (1/8″) voor de perslucht.

Het bovenste aansluitpunt is bestemd voor rechtstreekse aansluiting van de voedingsperslucht.

Het onderste aansluitpunt is bestemd voor rechtstreekse aansluiting van de voedingsperslucht t.b.v. de interval aansturing.

Montage instructies:

Een luchtinlaatfilter met een doorlaat van 5 micron is absoluut noodzakelijk.

Alle typen FKL-mi kloppers zijn voorzien van een speciale basis/grondsmering, waardoor de FKL-mi kloppers SMEEROLIEVRIJ kunnen worden toegepast. Voorwaarde hierbij is dat gefilterde en droge perslucht voor de voeding van de FKL-mi kloppers wordt toegepast.
BELANGRIJK: Indien gesmeerde perslucht voor de voeding van de FKL-mi kloppers wordt toegepast dient deze smering constant te worden toegepast, aangezien de basis/grondsmering van de FKL-mi klopper door gesmeerde perslucht wordt uitgewassen.

In standaarduitvoering kunnen de FKL-mi kloppers werken binnen een temperatuurbereik van -20°C tot 80°C. Voor toepassingen bij temperaturen boven 80°C zijn – op aanvraag – FKL-mi kloppers in “High Temperature” uitvoering leverbaar.

Belangrijk: De afstand tussen het drosselventiel 1/8″, voor regeling van de slagfrequentie, en de klopper FKL-100mi mag maximaal 1 meter bedragen.

Ten behoeve van de uitstroomlucht bevinden in het huis van de klopper een 3-tal luchtuitlaatpoorten. Voor de uitstroomlucht kan naar keuze van der luchtuitlaatpoorten gebruikgemaakt worden.
Bij gebruikmaking van de bovenste luchtuitlaatpoort volgt een slagkracht van 40 Nm.
Bij gebruikmaking van de middelste luchtuitlaatpoort volgt een slagkracht van 20 Nm.
Bij gebruikmaking van de onderste luchtuitlaatpoort volgt een slagkracht van 10 Nm.

De minimaal in te stellen persluchtdruk is 6 Bar.